Boardroom Warriors - moduły | KMG Poland

Proponowane moduły/tematyka

 

  Tytuł Zawartość
Warsztat 1 “Start”

 

Przygotowanie do zawodowych i osobistych wyzwań

 • Otwarcie warsztatu, omówienie misji
 • Przygotowanie
 • Nastawienie psychiczne i fizyczne
 • Oswojenie umysłu
Warsztat 2 “Szukasz kłopotów, hm?”

 

Trening ‘Win-Win’ I ‘Win-Lose’

 • Identyfikacja zagrożeń, ocena własnych reakcji
 • Definicja oraz charakterystyka sytuacji stresowej
 • Od agresywnego konfliktu do współpracy
Warsztat 3 „Trening taktyczny”

 

Strategiczne myślenie i taktyki

 • Myślenie taktyczne
 • Kategorie taktyk
 • Implementacja w obu światach: korporacyjnym i walki
 

 

Warsztat 4

 

 

“Chcę się tylko obronić”

 

 

 

 • Podstawowe zasady i techniki samoobrony
 • Podstawy kontrataku
 • Uwalnianie z niebezpiecznych uchwytów
Warsztat 5 “Wszystko jest zawarte w umyśle!”

 

Zarządzanie stresem, sytuacje konfliktowe

 • Zachowania pod presją
 • Techniki szkoleń mentalnych , koncentracji i samokontroli
 • Techniki relaksacyjne
 • Utrwalenie zdobytych umiejętności
Warsztat 6 “Osłaniaj mnie!”

 

Budowanie zespołu i ochrona VIP

 • Budowanie i praca zespołu
 • Ogólne zasady zespołu ochrony VIP
 • Sytuacje zysków i strat – szkolenie vs walki
 • Lojalność i interesy
Warsztat 7 “Wewnętrzna równowaga”

 

Trening mentalny

i medytacja, ‘pompki’ dla duszy

 • Skupienie i koncentracja
 • Trening wizualizacji i wyobraźni

Umiejętność tworzenia wewnętrznego spokoju

 • Uniwersalne narzędzia , użyteczne w każdych warunkach