Program Szkoleniowy - samoobrona Krav Maga | KMG Poland

Przedstawiamy łączny pakiet szkoleniowy oferowany przez KMG dla poszczególnych stopni oraz program kursów instruktorskich. Program jest podzielony na części, przedstawiamy jedynie nazwy większości z nich.

Poziomy KM są podzielone na cztery sekcje: Stopnie Uczniowskie/Studenckie (Practicioner Level) – P1-P5; Stopnie Zaawansowane (Graduate Level) – G1-G5; Stopnie Eksperckie (Expert Level) – E1-E2; oraz Stopnie Mistrzowskie (Master Level) – M1-M3. Przy regularnym treningu osiągnięcie stopnia G1 zajmuje około 2-3 lat i około 5-7 lat stopnia Eksperta 1.

 

CZĘŚĆ 1

Informacje podstawowe i teoria: historia, wyjaśnienie metodologii i logiki nauczania, zasady technik ataków, obron i uwolnień. Esencja natury konfrontacji, prewencji i deeskalacji.

CZĘŚĆ 2

Metodologia nauczania.

Integralną częścią KM jest sposób nauczania.

CZĘŚĆ 3

Przygotowanie do treningu: bezpieczeństwo, rozgrzewka i rozciąganie.

CZĘŚĆ 4

Jak radzić sobie z upadaniem na ziemię lub na duże przedmioty.

 CZĘŚĆ 5

Uderzenia (z użyciem rąk).

 CZĘŚĆ 6

Kopnięcia.

 CZĘŚĆ 7

Obrony przed uderzeniami.

 CZĘŚĆ 8

Obrony przed kopnięciami.

 CZĘŚĆ 9

Uwolnienia z uchwytów, duszeń i obchwytów wysokich.

CZĘŚĆ 10

Uwolnienia z uchwytów i obchwytów średnich.

CZĘŚĆ 11

Uwolnienia z obaleniem (w pchnięciu na ziemię/ścianę)

CZĘŚĆ 12

Uwolnienia z uchwytów i niebezpiecznych obchwytów na ziemi.

CZĘŚĆ 13

Wyniesienia i obalenia.

CZĘŚĆ 14

Obrony przed atakami pałką.

CZĘŚĆ 15

Obrony przed atakami nożem I innymi ostrymi przedmiotami.

CZĘŚĆ 16

Obrony przed szantażem nożem i innymi ostrymi narzędziami.

CZEŚĆ 17

Obrony przed szantażem bronią krótką.

CZEŚĆ 18

Obrony przed szantażem karabinem lub inną bronią długą bronią automatyczną.

CZEŚĆ 19

Wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku w samoobronie.

CZĘŚĆ 20

Samoobrona przeciwko wielu agresorom (uzbrojonym lub nieuzbrojonym)

CZĘŚĆ 21 – 25

Materiał i trening militarny.

CZĘŚĆ 26 – 30

Materiał i trening policyjny.

CZĘŚĆ 31 – 34

Materiał i trening ochrony VIPa/ochrony osób trzecich.

CZĘŚĆ 35

Integracja umiejętności samoobrony i umiejętności walki.

CZĘŚĆ 36 – 38

Wdrożenie taktyki walki i ćwiczeń technicznych z tego obszaru.

CZĘŚĆ 39

Walka z różnych pozycji i w różnorakich miejscach.

CZĘŚĆ 40 – 41

Trening mentalny i sposoby jego wdrażania.

CZĘŚĆ 42 – 46

Metodologie treningowe dla powyższych części.

CZĘŚĆ 47 -48

Trening oparty na symulacjach i scenariuszach. Analiza przeszłych incydentów.

CZĘŚĆ 49

Samoobrona dla dzieci – dostosowanie i wdrażanie podstawowych technik i metodologii treningowej dla dzieci i młodzieży.

CZĘŚĆ 50

Samoobrona dla kobiet – dostosowanie i wdrażanie podstawowych technik i metodologii treningowej dla kobiet.

Self-defense for Children – Applications and transformations of the basic techniques and training methods for children and Teenagers.