Maciej Klimas | KMG Poland

Maciej Klimas Stopień:   Graduate 5, G5
Instruktor KMG od:   2014 roku
Kursy Instruktorskie KMG:
Edukacja:
  •   Bezpieczeństwo Wewnętrzne, AWF, Katowice
  •   Prawo, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Lokalizacje:
  • Katowice, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 41
 Kontakt: